Szolgáltatókereső

Településkereső

 

Támogatók:

mksz logo

upc logo

tvo-logo

mkm logo2

mipszi logo

A digitális átállás szabályozása

Először a 2007-ben megfogalmazott a Digitális Átállás Stratégia foglalkozott ezzel a kérdéssel. A stratégia végrehajtása, az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a műsorterjesztés digitalizációja, valamint a nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és támogatása, illetve a műsorterjesztési szolgáltatások előfizetőinek fokozott megóvása céljából alkotott törvényt a Parlament.

(2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól)

Ennek egyes részeit 2012-ben módosította a 2012. évi CXXX. törvény.

A televíziós műsorterjesztés lehetőségének szélesítése, illetve minőségének javítása, a legfejlettebb műsorterjesztési technológiákra való átállás – a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának – felgyorsítása érdekében határozatot hozott Kormány a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati feladatairól (1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság további rendeletekkel szabályozza a digitális átállás folyamatát.

Így például rendeletet alkotott a digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről (6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet)

valamint az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről (4/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet)