Szolgáltatókereső

Településkereső

 

Támogatók:

mksz logo

upc logo

tvo-logo

mkm logo2

mipszi logo

Mind | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

MAC (Media Access Control)

közeghozzáférés szabályozás

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt.

az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának (GOP) pályázatait kezelő szervezet

MAP (Media Access Protocol)

média hozzáférési protokoll

Mb/s (megabit per second)

másodpercenként egymillió bit

Metaadat

adat az adatról, vagyis adatok az adatformátumú tartalmak legfontosabb tartalmi, formai és műszaki adatairól

MFN (Multi Frequency Network)

többfrekvenciás hálózat

MGCP (Media Gateway Control Protocol)

média átjáró vezérlő protokoll

Middleware

középponti szerepet játszó szoftverrendszer, amely egyrészt funkcionálisan összekapcsol és egységes, összetett rendszerré tesz rendszertechnikailag összetartozó részrendszereket, másrészt API-kon (Application Programming Interface - alkalmazás-programozási interfészeken) keresztül funkcionális kapcsolatot teremt az összetett rendszerrel együttműködő külső rendszerekkel; megfelelő "API-kompatibilitás" esetén a middleware-architektúrának köszönhetően az összetett rendszer kapcsolatrendszere anélkül módosítható, illetve bővíthető, hogy az architektúra többi elemét módosítani lenne szükséges

Minipay/minicsomag

tematikus vagy bármilyen alapon összeállított 4-10 csatornából álló csomag. Elvileg analóg módon is átvihető, de gyakorlatilag főként digitálisban létezik.

MP (Main Profile)

fő profil

MPEG - Moving Pictures Experts Group

Mozgókép Szakértő Csoport - az IEC/ISO szabványosítási szervezetek közös bizottsága, amely az elmúlt 18 év során világszabványok egész sorát dolgozta ki, köztük az MPEG-1 és MPEG-2 "képpont-alapú" digitális videó-tömörítési, az MPEG-4 "objektum alapú" videó-tömörítési, valamint a videóhoz kapcsolódó vagy attól független audió-tömörítési szabványok különböző változatait. A ma használatos digitális tartalomelőállítási és -terjesztési technológiák döntő része e jeltömörítési szabványok alkalmazásán alapul; ML@MP - Main Level@Main Profile - az MPEG-2 szabvány leggyakrabban használt eszközkészletét jelenti, amely a digitális jelek 2-15 Mb/s bitsebességű tömörítését teszi lehetővé, meghatározott belső képszerkezet mellett.

MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)

továbbfejlesztett videó-kódolás - az eredeti MPEG-4 szabvány továbbfejlesztett, több szempontból is hatékonyabb változata.

MSO (Multimedia Service Operator)

multimédia szolgáltató.

MTA (Multimedia Terminal Adaptor)

multimédia terminál csatoló.

Műhold

égi átjátszó állomás, amely erősítés és frekvenciakonvertálás után a fellőtt jelet a Földre sugározza. A lefelé irányított jel a 11/12 GHz-es sávban helyezkedik el.

Multiplex szolgáltatás

olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során több rádió-, illetőleg televízió-műsorjelből, valamint egyéb adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állítanak elő a műsorterjesztőhöz való továbbítás céljából.

Multiplexelés

egyidejűleg több jel átvitele egy adatátviteli csatornán anélkül, hogy a jelek elveszítenék azonosíthatóságukat. Akár különbözőképpen modulált jeleket is lehet multiplexelni.

Műsorelosztás

a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű , változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevő készülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység.

Műsorszétosztás

a műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő hálózaton tartalmában változatlanul történő egyidejű eljuttatása rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg mű sorelosztó hálózatokhoz.

Műsorszórás

földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú - megfelelő vevő készülékkel rendelkező , elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - rádiótávközlési eljárás hangok, képek vagy egyéb természetű jelek továbbítására.

Műsorterjesztés

műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton (műsorszórással vagy műsorelosztás útján) egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevő készülékéhez.

Must carry

kötelezően továbbított műsor.